At the age of 11.5 years taken from us Siberian Husky FIGA from Banciarnia

FIGA will no longer lead together with CIAPEK our sled anymore, she will no longer cuddle up to us in her dedicated gentleness… On September 20th our beloved Siberian Husky FIGA z Banciarni (F; CIAPEK z Banciarni M: BURZA z Banciarni ) has passed away. She has been leading our sled together with her father CIAPEK […]

W wieku 11,5 roku odeszła od nas Siberianka FIGA z Banciarni.

Już FIGA z CIAPKIEM nie poprowadzi zaprzęgu, j..uż nie przytuli się do nas w swojej oddanej łagodności. 20 sierpnia odeszła nasza kochana Siberian Husky – FIGA z Banciarni (O; CIAPEK z Banciarni M: BURZA z Banciarni ). Przez kilka lat biegała w naszym zaprzęgu w pierwszej parze razem ze swoim ojcem CIAPKIEM. Szybka, posłuszna, służyła […]