Died Lider Gazda z Banciarni! He passed away on November 28th

He has passed away much to early – being only 10.5 years old… 2 CWC, CAC, BOB DA LIDER GAZDA z Banciarni (F: Ch. Pl. SZPAK z Kuny M; Ch. Pl., OSŁODA GÓRALKA z Banciarni FCI) lost out in our and his own fight with renal insufficiency. In June on his and his sister’s Lima […]

LIDER GAZDA nie żyje! odszedł 28 listopada

Odszedł o wiele za wcześnie – miał 10,5 roku – 2 x CWC, CAC, BOB DA LIDER GAZDA z Banciarni (O: Ch. Pl. SZPAK z Kuny M; Ch. Pl., OSŁODA GÓRALKA z Banciarni FCI) przegrał naszą i swoją walkę z niewydolnością nerek. Jeszcze w czerwcu na dziesięciolecie jego i jego siostry LIMY zrobiłam piękną sesję zdjęciową […]