Od 22nd of November 2017 ROMINA GAZDZINA has passed behind the rainbow bridge.

The information, that our beloved ROMINA, who we used to called “ROMEK” has passed away, I am writing with a broken heart. It happened very sudden, but the sickness must have been killing her much earlier (liver or pancreas). It showed up a day before her death, when there was nothing that could have been […]

ROMINA GAŹDZINA 22. 11. 2017 odeszła od nas nagle za „tęczowy most”.

Z bólem serca piszę o tym, że moja ukochana suczka, czarno-srebrna ROMINKA, często wołana przez nas „ROMEK” nie żyje. Stało się to nagle, a choroba pewnie zaczęła ją toczyć znacznie wcześniej (wątroba, lub trzustka) ale była utajona. Ujawniła się dzień przed śmiercią gdy nie dało się już nic zrobić. ROMINA była córką wspaniałej 2 x […]